یاوران نماز شهرستان بابل

تیزر/ نهضت ملی صحیفه سجادیه خوانی
تیزر/ نهضت ملی صحیفه سجادیه خوانی

 

  • هر سه شنبه با صحیفه سجادیه
  • هر خـانه ای یـک صحیفه سجــادیه
  • هر مهمـانی ای ۵ دقیقه با صحیفه سجادیه
  • هفته ای یک شب در مسـاجد با صحیفه سجادیه
  • هر هنرمندی، خلق یک اثر هنری با موضوع صحیفه سجادیه

 

حساب “نهضت ملی صحیفه سجادیه خوانی در مساجد” ۰۱۰۶۰۹۵۹۹۵۰۰۴

(کمک های مردمی جهت تامین کتاب صحیفه سجادیه برای مساجد)

تلفن:۰۱۱۳۲۲۰۸۳۱۱

 

بنیاد صحیفه سجادیه

   • ژانویه 19, 2019
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |