یاوران نماز شهرستان بابل

کلاس ضمن خدمت فرهنگیان (آداب و اسرار نماز)
برگزاری کلاس ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان بابل

موضوع: آداب و اسرار نماز

کد دوره: ۹۲۵۰۴۰۳۶

زمان دوره: دیماه و بهمن ماه ۱۳۹۸

   • دسامبر 31, 2019
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |