یاوران نماز شهرستان بابل


تماس با ما

 

آدرس: مازندران- بابل – چهارراه شهداء – حوزه علمیه روحیه سابق – موسسه یاوران نماز بابل

تلفن: ۰۱۱۳۲۲۰۸۳۱۱

کد پستی: ۴۷۱۳۶۷۸۴۴۶

آدرس ایمیل: namazbabol11@gmail.com